Home > CONGRESOS ANTERIORES > XXIV CANADA2009 
 
 

8vo Congreso Mundial de Ingeniería Química
8th World Congress of Chemical Engineering
XXIV Congreso Interamericano de Ingeniería Química
XXIV interamerican congress of chemical engineering
CHALLENGES FOR A CHANGING WORLD
RETOS PARA UN MUNDO CAMBIANTE"

Montréal, QUEBEC, Canada • 23 al 27 de Agosto de 2009